ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Ця угода є політикою захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) і діє щодо всієї інформації, зібраної за допомогою "ПошукДомуБот" та "ПошукДомуКабінетБот" (далі за текстом - БОТи), яку може отримати від Користувачів, під час їх використання, Адміністратор.

Ця Політика конфіденційності описує встановлений Адміністратором порядок обробки персональних даних, зібраних за допомогою БОТів: "ПошукДомуБот" (PoiskDoma_Bot), який знаходиться в месенджері Telegram за адресою https://t.me/PoiskDoma_Bot і використовується для пошуку пропозицій про купівлю/продаж нерухомого майна, за заданими та доступними у БОТі критеріями, "ПошукДомуКабінетБот" (PoiskDomaKabinet_Bot) який знаходиться в месенджері Telegram за адресою https://t.me/PoiskDomaKabinet_Bot та використовується для створення оголошення для продажу або здачі в оренду нерухомого майна доступним у БОТі критеріям.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. Адміністратор – ФОП Зелюнко Сергій Леонідович, зареєстрований за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Західна, 12, оф. 142, який організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2.«Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи; фізична особа, що ідентифікується, – це особа, яка може бути ідентифікована прямо або опосередковано, зокрема, за допомогою посилання на ідентифікатор, такий як ім'я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн ідентифікатор (файли куки), нікнейм, id і т.д.

1.1.3. "Обробка персональних даних" – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. "Конфіденційність персональних даних" – обов'язкова для дотримання, що отримала доступ до персональних даних особою, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач» – особа, яка має доступ до сервісу БОТів "ПошукДомуБот" та "ПошукДомуКабінетБот", за допомогою месенджера Telegram і використовує цей сервіс.

1.1.6. "Cookies" – це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію безпосередньо на комп'ютері Користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої, що переносяться на комп'ютери або пристрої, комп'ютерними програмами для ведення записів та покращення функціональності сервісів.

1.1.7.IP-адреса – унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем БОТів означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен повністю припинити використання БОТів (у разі їх використання).

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сервісу БОТу "ПошукДомуБот", який знаходиться за адресою https://t.me/PoiskDoma_Bot, у месенджері Telegram та сервісу БОТу "ПошукДомуКабінетБот" який знаходиться за адресою https://t.me/PoiskDomaKabinet_Bot, у месенджері Telegram. Адміністратор не контролює та не несе відповідальності за сайти, інтернет-магазини третіх осіб, номери мобільних телефонів, псевдоніми (нікнейми), посилання на соціальні мережі, месенджери та будь-які інші контактні данні, на які Користувач може зателефонувати або перейти за посиланнями, доступними у сервісах БОТів.

2.4. При переході Користувача на деякі посилання, розміщені в БОТах, вони можуть бути перенаправлені до сайтів (додатків тощо) інших компаній, де інформація про Користувачів збирається поза контролем Адміністратора. У такому разі, Політики конфіденційності сайтів та/або додатків третіх осіб регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від Користувачів цими третіми особами.

2.5. Адміністратор не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністратора щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає під час передплати сервісів БОТів.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем такими способами:

- при підписці на обслуговування БОТів у месенджері Telegram;

- при листуванні з Адміністратором за допомогою БОТів та кнопки "Написати нам";

- під час листування з Адміністратором за допомогою електронної пошти;

- технічна інформація – дані про інтернет-провайдера відвідувача, IP-адресу відвідувача, характеристики ПК та програмного забезпечення, що використовується, дані про завантажені та вивантажені відомості (дані) тощо;

- статистичні дані про Відвідувачів, Користувачів;

- в результаті використання Користувачами месенджера Telegram – номер телефону, ім'я (псевдонім), електронна пошта, фотографія, інша ынформацыя вказана у месенджері. Ця інформація використовується для ідентифікації Користувача та надання сервісу. При цьому, іншим Користувачам БОТів за замовчуванням також буде доступна інформація, якщо Користувач не приховав її від загального доступу. Адміністратор може використовувати зазначені Користувачем дані для розсилки повідомлень.

3.3.Адміністратор, захищає дані, що автоматично передаються у процесі використання БОТів: IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу даних); час доступу; адресу сторінки, яка використовується.

3.4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сервісу.

3.5. Онлайн-сервіс БОТ: "ПошукДомуБот" та "ПошукДомуКабінетБот", здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів та ID користувача. Ця інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем.

3.6. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище, підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА.

4.1. Персональні дані Користувача Адміністратор може обробляти та використовувати з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача.

4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, щодо використання сервісу БОТів.

4.1.3. Надання Користувачеві пропозицій, інформації, розсилки новин та інших відомостей від імені сервісу або від імені партнерів сервісу.

4.1.4. Здійснення рекламної діяльності.

4.1.5. Поліпшення доступу до сервісу БОТів та забезпечення його зручного використання, покращення якості сервісів, а також для маркетингових цілей.

4.1.6. Отримання статистичних даних та покращення роботи сервісів БОТів.

5. СПОСОБИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

5.1.Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та у порядку, встановленому законодавством України.

5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністратор інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністратор спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання втраті або розголошенню персональних даних.

5.5. Користувач вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання доступу третіх осіб до доступу персональних даних, що обробляються та використовуються за допомогою сервісів БОТів.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сервісом БОТів.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністратор зобов'язаний:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.3. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

7.1. До звернення до суду зі позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем та Адміністратором, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

7.2. Адміністратор може оновлювати цю політику конфіденційності. Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з її розміщення на сайті https://poiskdomabot.com.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція Політики конфіденційності розміщена на сайті https://poiskdomabot.com.ua, з посиланням на політику в БОТах.

7.3. Використання Користувачем БОТів після дати набуття чинності будь-якими змінами в Політиці конфіденційності означатиме згоду зі зміненою Політикою конфіденційності. У разі незгоди Користувача зі зміненою Політикою конфіденційності, він зобов'язаний припинити використання сервісу БОТів.